ระบบรายงานสถานการณ์ระดับน้ำ (ผ่านกล้องวงจรปิด)

สนับสนุนโดย pakkret CCSบริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด